innsia.no © 2008.  Grafisk bilde av Kåre Bjørn Huse  

 

Holistisk Forbund Hitra

Innsia Kulturhus

 

 

 

 Holistisk Forbund Hitra 

 

En livssynsorganisasjon for medlemmer med et alternativt livssyn.   

 

 

 

 

ÅRSMØTE 2010 HOLISTISK FORBUND HITRA

ONSDAG 10/2, kl. 19.30, INNSIA KULTURKAFE

 

Innmeldingsblankett: www.holisme.no

 

Sakspapirer til årsmøte i Holistisk Forbund, Hitra lokallag.  Onsdag 10. februar 2010.

Dagsorden:

1.       Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.       Valg av møteleder, protokollfører

3.       Valg av to personer til å underskrive protokollen

4.       Årsmelding

5.       Regnskap for perioden

6.       Innkomne forslag

7.       Aktivitetsprogram 2010

8.       Budsjett 2010

9.       Valg

 

 

 

 

 

Protokoll årsmøte 2009:

Tilstede: Inghild, Bjørn, May, Roman, pr. tlf.: Laila

1.       Godkjenning av innkalling og dagsorden

Vedtak:Innkalling pr. SMS og oppslag; godkjent

 

2.       Valg av møteleder, protokollfører

Vedtak:Roman

 

3.       Valg av to personer til å underskrive protokollen

Vedtak:Bjørn, Inghild

 

4.       Årsmelding

Vedtak:Godkjent

 

5.       Regnskap for perioden

Vedtak:Godkjent

 

6.       Innkomne forslag

o   Endringer i vedtekter jfr. anbefaling fra HoF sentralt

o   Leie av lokale v/kurs, pr. gang: 50,- (medlemmer)/100,- (ikke-medlemmer)

o   Ombygging av lokalet

Vedtak:Godkjent

 

7.       Aktivitetsprogram 2009

o   Livssynskafe – en gang pr. halvår

o   Magedanskurs  – vi søker om kursstøtte til dette

o   Meditasjonsgruppe

o   Utlånsordning av bøker

o   ”Bevsissthetens anatomi”  -aktuelt kurs til høsten v/ Bjørn

o   Melkesyregjæring  -aktuelt kurs til høsten v/ Bjørn

Vedtak:Godkjent

 

 

8.       Budsjett

Vedtak:Godkjent

 

9.       Valg (endring jfr. forslag da vi ikke fikk tak i Inger i løpet av årsmøtet)

               

Lokallagstyre:

Leder:                                 Roman Lund

Nestleder:                         Inghild Karlsen

1 styremedlem:              Laila Dragsten

1 varamedlem:                May Baglo

 

Valgkomite:                     Bjørn Rønning

              

Revisor:                              Bjørn Rønning

 

 

 

 

 

 

Lenker

Holistisk Forbund

 

 

Kontakt

 holisme@innsia.no