innsia.no © 2008.  Grafisk bilde av Kåre Bjørn Huse  

 

Økolaget

Innsia Kulturhus

 

 

 

 Hitra økologiske hage- og jordbrukslag 

 

 

OPPSTARTSMØTE LØRDAG 21. MARS 2009, INNSIA KULTURHUS 

 

Etter en pause i aktivitetene i ca. 8 år er det nå interesse for å komme i gang med ny aktivitet i laget.  I forståelse med det gamle styret ved leder Anne Brit, og siden det er gått så lenge siden laget har vært i aktivitet, starter vi nå opp med et interimstyre inntil det avholdes et ordinært årsmøte. 

 

Interimstyret for 2009: 

Elizabeth Solberg (leder), Jenny Nordmark (kasserer), Roman Lund (sekretær), Linn Aalmo (styremedlem), Kjell Størkersen (varamedlem)

 

Forslag til aktiviteter for 2009:

·         Medlemsmøte i mai; bytte av planter

·         Besøk i økologiske hager i Trondheim og omegn, juli måned

·         Medlemsmøte til høsten; Høsttakkefest

 

Andre saker:

·         Jenny oppretter side på Facebook for medlemmer av Økolaget, bl.a. for bytte av planter

·         Kompostkverna står hos John Strøm.

·         Kultivatoren er hos Kjell Størkersen, men er i dårlig stand og må enten gjennom en dyr reparasjon eller byttes ut.

·         Medlemskontingenten blir uforandret i år og er på 100,-.  Forslag til neste årsmøte om å sette den opp til 150,-

 

 

Medlemskontingent betales til konto: 0824 02 09145

 

 

 

 

Aktuelt

 

Aktiviteter

Medlemsmøter

Bytte av planter og frø

Hagevandring

Utlån av hageutstyr

 

 

Vedtekter

 

Lenker

OIKOS

 

Kontakt

 økolaget@innsia.no

 

Kontonr.

0824 02 09145