innsia.no © 2008.  Grafisk bilde av Kåre Bjørn Huse  

 

Hitra Kunst- og Håndverksforening

 

 

 

 

Innsia Kulturhus

 

 

 

 

 

 

 

 

SALGSUTSTILLING KÅRE BJØRN HUSE, 6.-28. JULI

Utstillinga ”Fugleportrett” av Kåre Bjørn Huse er laga med tørrpastell på papir, akvarell eller tusj på plast.  Noen få gamle linotrykk er med.

 

Kåre Bjørn Huse er fødd i Sandøy kommune 7. april 1945.  Kåre Bjørn har sin utdanning fra lærerskolen i Notodden, Kunst- og handverksskolen i Bergen og Vestlandets Kunstakademi.  Har vært medlem av Norske Billedkunstnere siden 1981. Har hatt offentlige utsmykkingsoppdrag, deltatt i en rekke utstillinger, produsert illustrasjoner for ulike tidsskrift, portrettmaleri og vært konsulent  for Norsk Kulturråd.  Er innkjøpt av Hordaland Fylke sin kunstsamling.

 

”Portrett er bilde som framstiller karaktertrekk ved menneske.  Menneske som blir portrettert, har som regel gjort noe ærefullt.  Rike menneske eller maktmenneske blir ofte laga portrett av.  Når eg portretterer fuglar, er det i håp om å auke statusen deira.  KANSKJE er menneske oppskrytt i høve til fuglar og resten av naturen”.  Kåre Bjørn Huse.

 

 

 

Sommer skole i tegning og maling. Uke 26 og 27 på Innsia Kulturhus

For deg som er glad i å male og ønsker å utforske muligheter med maling og tegneutstyr.

Kursholder: Grete Hammer

Nedenfor finner du oversikt over forskjellige tilbud til forskjellige tider. Kurs avholdes med 5- 10 deltagere. Om det blir nødvendig vil det bli slått sammen til tilpassede opplegg. Informasjon gis da pr. telefon eller e-post.

Påmeldingsfrist alle kurs: mandag 17.06.

Påmelding til grete_hammer@hotmail.com . Oppgi kurs,dato, navn, telnr. og e-post.

 

 

Kurs for barn: DYR VI LIKER

·         Finne ting i naturen som kan gi ideer og muligheter.

·        

Vi leser om dyr, ser på bilder og lager vårt eget bilde av et dyr som vi er glad i.

·         Serverer frukt og drikke

·         50 kr i rabatt pr. barn som er søsken

·         Materialer som tegneark, maleplate, maling og tegneutstyr er inkludert i pris.

 

8-13 år:

25.6.- 27.6 ( 9 timer) kl. 11.00-14.00 Pris kr.: 900          

29.6. og 30.6. ( 6 timer) kl. 10.00-13.00 Pris.: 600

2.7.- 4.7. ( 6 timer) kl.: 17.00-19.00 Pris kr.: 600

 

Velkommen til fargerike og kreative dager på Innsia kulturhus.

 

14 år – voksne:

 DITT EGET BILLEDUTTRYKK    

For deg som har lyst til å utforskemuligheter og lære om hvordan farger og form skaper forskjellige uttrykk.

Kanskje blir det vær til å arbeide ute også.

 Kurset inneholder:

 

·         Finne objekter og elementer i naturen til inspirasjon og ideer

·         Tegne skisser, komponere og forenkle

·         Utforske farger, teknikker og forskjellige medier

·         Sette sammen til et eget uttrykk.

·         Materialer som tegneutstyr, ark, maleplate, akrylmaling er inkludert. Om det er behov for oljemaling må vi komme tilbake til det da det avhenger av om noen er allergisk. Trenger noen lerret må det kjøpes utenom, EUROPRIS.

·         50 kr. i rabatt for hver familiemedlem i samme familie.

·         Vafler, kaffe og te serveres.

25.6.-27.6. ( 9 timer) kl. 18.00- 21.00, kr. 1000

29.6. og 30.6. ( 8 timer) kl. 15.00- 19.00, kr. 900

2.7.-4.7. ( 12 timer) kl. 10.00 – 14.00, kr. 1300

 

 

Velkommen til fargerike og kreative dager på Innsia kulturhus.

 

 

Tidligere utstillinger og aktiviteter:

 

 

KARIN SYNNØVE FORD - SALGSUTSTILLING MALERIER/COLLAGER I AKVARELL & AKRYL

 

ÅPNING LØRDAG 23. MARS KL. 13.00.

UTSTILLINGEN VARER FRAM TIL SØNDAG 28. APRIL.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkter fra Global Mamas blir en del av salgsutstillinga til Galleri Leia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MALE KURS FOR BARN, INNSIA KULTURHUS, VÅREN 2012

Barn og ungdom i alderen 9-16 ønskes velkommen til å melde seg på tegne/male kurs.

I løpet av kurset vil vi leke med enkle tegne og maleteknikker. Alle vil få laget hvert sitt eget billeduttrykk på plate. Deltagerne vil også få lære å preparere maleplaten selv.

Kursets varighet vil være: lørdag 12.00-15.00- søndag 13.00-16.00

Pris inklusive materialer: 350,00 for ikke medlemmer og 300,00 for barn med foreldre som er medlem Hitra kunst- og håndverksforening. For søsken 300,00/stk.

Gruppe 1: 10-12 år: kurs settes opp lørdag 24.03 og søndag 25.03

Gruppe 2: 13-16 år: kurs settes opp lørdag 05.05 og søndag 06.05

Gruppe 3: 8-9 år: kurs settes opp lørdag 02.06. og søndag 03.06

 

Det er muligheter å kunne delta på en annen gruppe om det er ledig plass. Alderstrinn fra gruppe 2 og 3 blandes ikke på samme kurs.

Påmelding til: grete.hammer@lundeura.no senest onsdag før kursstart.

Det må være minimum 6 deltager for å avholde kurs. Maksimum 12 deltagere på gruppa.

Har dere spørsmål så ring: 94101231                  

Vennlig hilsen Grete Hammer

 

 

 

 

 

VÅREN 2012, FELLES FOTOUTSTILLING MED KONTRASTER:

 

Miriam Baglund viser utstillinga "I love my life - Glimt fra Ghana"

 

 

 

 

Marcin Szpryngiel viser foto hentet fra ulike landskap i Norge.

 

 

 

 

 

 

MALEKURS 11. - 12. FEBRUAR:

 

 

EN REGNBUEREISE er et malekurs hvor regnbuens farger og lys vil være en inspirasjonskilde til individuelle uttrykk.

 

Jeg har selv i 12 år arbeidet med maling og musikk hvor jeg igjennom stillhet og indre bønn har fokusert på lyset.  Det har gitt meg mange overraskelser i forskjellige fargeuttrykk og motiver. For meg har det blitt en vandring mellom jord og himmel, tvil og tro. For meg har regnbuen blitt et sterkt symbol på broen i mellom motsetningene. Vi fokuserer på hvordan lyset gir fargeopplevelser og ser hva som uttrykker seg på lerretet.

 

Jeg har i løpet av kurset lyst til å dele noe av disse opplevelsene med andre ved å bidra med at dere kan få oppleve gleden med å male fram indre bilder.

 

Maling og lerret kommer i tillegg til kursavgift. Det kan kjøpes på Europris om dere ikke har. Jeg vil i tillegg ha store ark til å male på som kan kjøpes på kurset. Pensler og svamper lånes ut om dere ikke har. Skulle det være behov så vil det være mulig å kjøpe maling på kurset, men det blir kun til bruk under kursperioden.

 

               VELKOMMEN PÅ KURS, MALEGLEDE OG FELLESSKAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høstutstilling 15.oktober-20.november 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utstilling sommer 2011.  Foto av Kari Abelone Mobeck 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtekter for Hitra Kunst- og Håndverksforening

 

§ 1 Navn
Foreningens navn er Hitra Kunst- og Håndverksforening.  Foreninga ble stiftet 4. april 2011 i Innsia Kulturhus.

 

§ 2 Formål
Hitra Kunst- og Håndverksforening vil arbeide for å utvikle et lokalt kunst- og håndverkermiljø for Hitra og regionen rundt.

 

Foreninga ønsker å være et samlende forum som gir medlemmene inspirasjon til sin kreative virksomhet.

 

Foreninga vil stå for utstillinger og drive et galleriutsalg for sine medlemmer med lokal kunst og håndverk av god kvalitet.

 

§ 3 Medlemskap
Alle som tilslutter seg foreningens formål og vedtekter og som betaler medlemskontingent kan være medlem av Hitra Kunst- og Håndverksforening. 

Foreninga har to former for medlemskap:

a)      Ordinært medlemskap med en årlig medlemskontingent.  Medlemskapet gir mulighet for salg av egne produkter i foreningas galleriutsalg mot 25% provisjon.

 

b)      Medlemskap med andel i galleriet. I tillegg til ordinær medlemskontingent betales et fast årlig andelsbidrag til drift av galleriet. Medlemskapet gir mulighet for salg av egne produkter til 10% provisjon og deltakelse i galleriledelsen.

 

Begge medlemstypene innebærer å ta vakter på dugnad i galleriutsalget når egne produkter er utstilt.  Medlemskontingent og årlig andelsbidrag fastsettes av årsmøtet.  Dersom et medlem ikke betaler kontingenten opphører medlemskapet.

 

§ 4 Styret
Hitra Kunst- og Håndverksforening ledes av et styre på 5 personer. I tillegg velges to varamedlemmer.  Vedtak gjøres med alminnelig flertall. Enstemmighet tilstrebes i alle saker.


Styremedlemmer velges for to år.  Ved evt. frafall i perioden går varamedlem inn som styremedlem. Det føres protokoll fra alle styremøter.  Styret konstituerer seg selv. 

 

§ 5 Signatur

Fullmakt gis til styrets leder og nestleder hver for seg

 

§ 6 Galleriledelse

Det velges en galleriledelse på minst tre personer som er ansvarlig for drift av galleriutsalget.

 

§ 7 Årsmøtet
Årsmøtet er øverste myndighet i Hitra Kunst- og Håndverksforening, og avholdes hvert år innen utgangen av mars.

 

Årsmøtet skal

-          Velge møteleder og referent

-          Velge medlemmer som skal undertegne protokollen

-          Behandle innkalling og dagsorden

-          Behandle styrets årsmelding

-          Behandle foregående års regnskap

-          Behandle aktivitetskalender og budsjett for inneværende år

-          Velge styre, herunder leder

-          Velge galleriledelse

-          Velge revisor og valgkomité

-          Behandle innkomne forslag


Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring seinest 3 uker før det skal avholdes.


Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene seinest en uke før årsmøtet. Det er tilstrekkelig at dokumentene gjøres tilgjengelig på foreningas hjemmesider.
Stemmeberettigede er alle som har betalt medlemskontingent før årsmøtet avholdes.
Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.

 

§ 8 Økonomi
Regnskapsåret er 1. januar til 31. desember og regnskap føres av kasserer eller den styret bemyndiger.  Regnskapet skal til enhver tid kunne framlegges for styret. 

 

§ 9 Oppløsning
Foreningen kan kun oppløses etter vedtak av årsmøte. Oppløsning krever 2/3 flertall. Ved oppløsning skal Årsmøtet disponere foreningens midler etter vedtekter og formålsparagraf.

 

§ 10 Vedtektsendring
Vedtektsendringer kan kun foretas på årsmøte og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

 

Innsia Kulturhus, 4. april, 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelt høsten 2013:

 

"Lag din egen sjøvott", introduksjon v/ Amy Lightfoot. Kl. 13.00

Lørdag 23. november

 

 

 

 

 

 

Galleri Leia har åpent

lørdag og søndag

kl. 13.00 - 16.00

I Gallerikafeen får du kjøpt kaffe og kake

 

 

Kontaktinfo:

 

Hitra Kunst- og Håndverksforening

Innsia Kulturhus

7247 Hestvika

Leder: Jana Valge,

tlf. 90178902

Kontaktpersoner:

Laila Dragsten, tlf. 93631771

May Baglo, tlf. 48050716

Org.nr: 896815652

 

Velkommen som medlem:

Medlemskap  300,-

Støttemedlemskap 150,-

Andel galleri 1.000,-

Kontonr.: 4202 33 63059

 

Andelseiere galleri:

 

Jana Valge

Grete Hammer

May Baglo

Laila Dragsten

Miriam Baglund

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommeren 2013:

 

 

Salgsutstilling Kåre Bjørn Huse. 6.-28. juli

 

 

 

Malekurs med Grete Hammer, uke 26-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren 2013:

Karin Ford åpner utstilling lørdag 23. mars

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENKER: