innsia.no © 2008.  Grafisk bilde av Kåre Bjørn Huse  

 

Holistisk Forbund Hitra

Innsia Kulturhus

 

 

 

 Holistisk Forbund Hitra 

 

En livssynsorganisasjon for medlemmer med et alternativt livssyn.   

 

 

Holistisk Forbund Hitra vil være et møtested for mennesker som ønsker utvikling og som søker kunnskap og refleksjon om viktige tema i livet. 

 

Det Holistisk Forbund arbeider med er:

·         Opplysning om og utvikling av holistisk livssyn og praksis.

·         Å fremme en global etikk med utgangspunkt i FNs menneskerettighetserklæringer og The Earth Charter

·         Å søke å løse konflikter gjennom dialog.

·         Brobygging mellom spiritualitet og vitenskap.

·         Brobygging mellom ulike livssyn og religioner.

·         Å fremme alternative behandlingsformer og selvutvikling.

·         Den enkeltes rett og mulighet til fullverdige seremonier og ritualer ved viktige overgangsfaser i livet, i tråd med eget livsyn og verdier.

·         Å fremme mangfold, toleranse, kjærlighet og glede

 

 

Vedtekter - Holistisk Forbund Hitra, stiftet 5. juni 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkiv:

 

Aktuelt

ÅRSMØTE 2009

 

 

Aktiviteter

KURS VÅREN 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

 holisme@innsia.no