innsia.no © 2008.  Grafisk bilde av Kåre Bjørn Huse  

 

Utsetø´s Venner

Innsia Kulturhus

 

 

 

Utsetø´s Venner

 

Tar vare på listerbåten Utsetø og gjør den tilgjengelig for øysamfunnet.  Foreningen bidrar til at kystkulturen og båtkunnskapen blir bevart.

 

Medlemsavgift i Utsetø´s Venner for 2009:

Enkeltmedlem: 100,-

Familie: 150,-

Betales til konto: 8194 05 05267

 

Kontaktperson:

Leder: Vidar Udseth, 7247 Hestvika

 

 

 

 

 

Aktiviteter

 

Segling og overnattingsturer 

 

Dugnad og vedlikehold