innsia.no © 2008.  Grafisk bilde av Kåre Bjørn Huse  

Hitra Bonde- og Småbrukarlag

Innsia Kulturhus

 

 

  

 HITRA BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 

 

Hitra Bonde- og Småbrukarlag har som formål å fremme de faglige, kulturelle, sosiale og økonomiske interessene til folk i jordbruket.  Alle som er opptatt av en positiv utvikling av bygde-Norge kan bli medlemmer.

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag  har ca 7.500 medlemmer  som er organisert i 260 lokallag og 18 fylkeslag.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler hvert år med staten om bondens rammebetingelser, bl.a. inntektsmuligheter.  I tillegg drives et aktiv arbeid ovenfor det politiske miljø bl.a. på Stortinget og i Regjeringen for å bedre utviklingsmulighetene for bygdene.  Det var gjennom dette arbeidet at organisasjonen fikk gjennomslag for sine forslag om et Verdiskapingsprogram for mat og at alle skal kunne produsere melk dersom de tar ansvar for foredling , markedsføring og salg selv. Kortreist mat, miljøvennlig produksjon, lokal foredling, god dyrevelferd, levende kulturlandskap er viktige saker for organisasjonen.

 

Grunnlaget for driften av organisasjonen er medlemskontingent. 

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er partipolitisk uavhengig.

 

 

Kontaktperson Hitra Bonde- og Småbrukarlag:

 

Leder: Kjell Størkersen

 

 

 

 

Aktuelt

 

Bli medlem 

 

Lenker

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag