innsia.no © 2008.  Grafisk bilde av Kåre Bjørn Huse 

Innsia Kulturhus

 

Følgende er leietakere i Kulturhuset:

 

 

e-post: kulturhuset@innsia.no

 

Livssynskafe

 

 

Livssynskafé, lørdag 25.10.08, kl. 19.00

 

Tema: Dialog om livssynsspørsmål

 

  • Innledere fra Human-Etisk Forbund, Den norske kirke og Holistisk Forbund Hitra.

 

  • Spørsmål og debatt

 

  • Enkel servering

 

  • Åpent for alle